-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

طالبان/ سفرهای نمایشی به مسکو و تهران

در یک هفته، نیمی از طالبان به تهران و نیمی دیگر مهمان لاوروف درمسکو شده اند.

ازین صحنه دو گروه مردم هیجان زده شده اند؛ یکی طالب پرستان، دیگری، سیاسیون معامله گرشهر نشین که از آیندۀ خود به تشویش شده اند. با توجه به صف آرایی های درحال انجام علیه طالب در سطح داخل، و سیاست بین المللی و منطقه ای، خوشحالی طالب پرستان عبث و هوایی است.

اگرجنگ تا ابد هم ادامه یابد، پاکستان توان سلطه برافغانستان ندارد وطالب ظرفیت فرهنگی واجتماعی برای اعتماد سازی سیاسی و ملی را کسب نخواهد کرد. دنیا و منطقه یک دولت طالبانی یا عمدتاً طالبانی را نمی تواند برافغانستان تحمیل کند.

طالب، بدون جنگ، درشکم شهرها و مناسبات اجتماعی هضم و حل می شود. اما آیا آی اس آی می گذارد چنین شود؟

پاکستان این آله فشار را برای همیشه برای خودش زنده حفظ می کند. پس صلح با طالبان، یک بازی فصلی است.