-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

نازونوازش درغین اشرف غنی از سوی امریکا

وزیرخارجه امریکا با اشرف غنی تلفنی تماس گرفته و ازین که بر حفظ دست آورد ها تاکید کرده، ظاهراً دل غنی شده و

گویا کمی نفس دررگ ارگی ها دمیده است. شما فکرمی کنید خوشحالی ارگی ها حقیقی است؟

خیر؛ امریک از شلیته گری های غنی تشویش دارد. غنی دیوانه درین روزها سخت بی تابی دارد وخاصیت یک انتحاری را به خود گرفته؛ هرطرف دست می اندازد و هرکاری از دستش می آید. او را ناز دپلوماتیک می دهند تا کار روی حکومت مؤقت نهایی شود.