-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۲, دوشنبه

اشرف غنی! چشمت را صدقه/ اما کاش کشور را تباه نکرده بودی!

نوشته ای بسیارجالب!

شاداب‌بیگزاد خطاب به اشرف غنی:

 چشمت را صدقه آدم شناس بودی!

اشرف‌غنی رهبران میلیونی را در اتاق های جداگانه همچون گیتار می‌نوازد و می‌رقصاند!

اشرف‌غنی ثابت کرد که در این مملکت نه رهبر وجود دارد نه رای میلیونی و نه امپراطور!

بلی اشرف‌غنی میتواند کسی را یک سال تبعید کند که ادعا داشت سه میلیون رای دارد، اشرف‌غنی توانست پر قدرت ترین مرد این کشور را حتی یک روز در چوکی معاونیت نگذارد و با مقام تشریفاتی خانه نشین کند و برایش نشان بدهد که هیچ کاره نیستی تنها با یک چوکی کوچک و چند هزار افغانی معاش به فرزندش.

بلی اشرف‌غنی توانست رهبر میلیونی هزاره ها را تا سطح آقای مرتضوی پاین بکشد و ثابت کند که رای میلیونی دروغ محض است و میتواند با یک امضای خود همان ادعا کننده رای میلیون را خانه نشین، معاشش قطع و هیچ کاره بسازد 

بلی اشرف‌غنی توانست به اصطلاح یک رهبر را در جمع ۴۵۰ مشاور خود قرار بدهد و ماهانه ۱۲۰ هزار افغانی از کود ۹۱ معاش پرداخت کند و دستُ پایش را بسته کند.

بلی اشرف‌غنی توانست شهنشاه، امپراطور یا نمیدانم رهبر فرزانه را یک شبه از آسمان قدرت به زمین بی باوری بزند و ادعای سبز نارنجی را به زرد تبدیل کند بلی اشرف‌غنی می‌تواند در زمان انتخابات تیم مقابل را شش پارچه کند و هرکدامش را جداگانه برقصاند آنهم با امتیازات کوچک و ناچیز

اما، ای کاش برای افغانستان و این مردم مغز متفکرت را در کار منداختی ای کاش تا کشور را تباه نکرده بودی.

به هرحال از این به بعد اگر روزی دست کسی را به عنوان رهبر قومی خواستید ببوسید اول فکر کنید که رهبر تان خودش یک دست بوس بیش نیست.