-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۵, دوشنبه

غروب استاد عطا دیگر طلوعی نخواهد داشت

 بسیار دشوار است که عطا نور، غروب سیاسی و شکست های چند مرحله ای خود را درکوتاه مدت جبران کند. حتی در درازمدت کاری از دستش ساخته نخواهد بود. ایشان قدرت مدیریت عادات خود را ندارد. بنا برین، پرداختن به شعار ها و تهدید های سیاسی و سپس فراموشی و زدن زیر قول خود، سیاست نیست.

 او اقبال را ندارد که خواسته های برآورده ناشدۀ خودش را در وجود کارکردهای درخشان پسرش محقق کند. دلیلش هم ساده است: پسرمحصول یک دورۀ زنده گی فیشنی و بی چالش است و هرگز تکرار عطا نور نخواهد شد. افزون برین، روحیه پسر استاد عطا قوی نیست و توانمندی برای بزرگ شدن ندارد. مجلس آرایی و دست به سینه ایستادن و پذیرایی از رفیق های پدر، نمودار قابلیت واقعی نیست.

بعضی وقت با خود می گویم که کاشکی استاد عطا لااقل یک رهبرمرموز مافیا می بود که هرآدم نا مطلوب و ضد افغانستان یا دست مانند رقبایش، دشمنان خود را ماهرانه سر به نیست می کرد و یک ترسی از وی در دل جماعات مختلف موج می زد.