-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۵, دوشنبه

این که اسلام مرز ندارد؛ قول کذب است

زبیرهجران، شاعر

 میگویند اسلام‌مرز ندارد، من میگویم مرز دارد و آنهم به صورت وحشتناک! مثلا در عربستان که مهد اسلام است هنوز یک‌ زن مهاجر حق ندارد کودکش را در شفاخانه به دنیا بیاورد و تعصبی آشکار اعراب نسبت به مسلمین به اوجش رسیده است و یک عجم هرگز نمی تواند عرب شود! 

قم ‌و تهران که به اصطلاح مهد برادری است نیز عاری از اینگونه بی پروایی ها نیست، مگر شما فراموش کرده اید که برادران تان در خیابان های تهران به اشکال مختلف توهین ‌تحقیر می‌شوند ؟ مگر تل سیاه را از یاد برده اید؟ 

پاکستان را که هیچگاه از یاد نخواهید برد! مگر « چپ شه مهاجره» را از یاد برده اید؟ 

هند که نیز به رضای هیچ بگوانی موش نمیگیرد...

پس ملتی خوش برخورد و احساساتی! جنگ میان ملت ها به خاطر زر انذوزی، تیل، نفت، خودخواهی و انسان کشی است و این ربطی به ما ندارد که کی در کجا و از برای چه کشته می‌شود. 

اسلام عزیز را نیز یدک نکشید و آن شعاری میان تهی را که « اسلام مرز ندارد» به رخ مردم غمکشیده نیز نکشید. جهان امروز جهان برادری نیست، جهان برتری طلبی، کشتار، خودخواهی و قدرت نمایی است. اگر از خود چیزی دارید بفرمایید و اگر نه سکوت اختیار بفرمایید هم به خیر خود تان است و به خیر جهان.