-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲, پنجشنبه

ترامپ در بی خوابی شکست و افتضاح می میرد

این دم روسیه و چین و هند و ... دست بالاتر از آمریکای دوران ترامپ دارند.

محمد عثمان نجیببرخی ها از طراح ترور انتظار معجزه دارند. پی نوشت ها و نظریات جهانی، استراتژی و سیاست آمریکا را نشانه گرفته اند که مبارزه با داعش و تروریسم در آن کم ‌رنگ‌ است. عجب نقد نا به جا و‌ عجب انتظار نا صواب.

آمریکا و اسرایبل به ‌همکاری اربابان جهل و ظلمت در کشور های ثروت مند عربی به خصوص ریاض، خود بانی تروریسم و داعش اند که در تجهیز و‌ تسلیح و‌ قدرت مند شدن یک شبه ی آن نقش دارند.

پرداختن سیاسیون آمریکا در  استراتژی برعلیه چین و روسیه، بازی های کودکانه برای فریفتن اذهان عمومی و جهانی است. چرا آمریکا حق هر کاری را داشته باشد و ملل دیگر نه؟ اگر جهان چند قطبی نه باشد، آمریکا جهان را می بلعد، هر چند ترامپ چیزی به نام هویت و اقتدار به آن کشور باقی نه گذاشت و تا سرحالی دوباره ی آمریکا راه درازی در پیش است. اما ترامپ سال ها در آتش انتقام و‌ در بی خوابی شکست و افتضاح می تپد و جان می دهد، به خصوص اگر استیضاح او از سنای آمریکا هم بر ضد او عبور کند. این است نتیجه ی قلدری های عبرت انگیز.