-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱, چهارشنبه

طالبان به آزمایش استرداد قدرت از طریق زور آماده می شوند

 به نظر می رسد که هیأت طالبان در دوحه، از ادامۀ مذاکرۀ کارساز طفره می رود. سعی دارند وقت کشی کنند تا زمینه برای فروپاشی دولت کابل از درون بیشتر مساعد شده و با یک حمله نظامی از محور کابل یا کلان شهرهای دیگر، قدرت را به زور بگیرند. اشرف غنی با درپیش گرفتن سیاست بی خردانه و منافقانه، صف متحدان را از خود دور کرده و اکنون ایرانی ها و هندی ها می کوشند این خانه سیل برده را روی پا نگهدارند.

مجموع گزارش ها از قطر نشان می دهند که طالب، نیازی به مذاکره با افراد اعزامی از کابل نمی بینند. اصلاً آن ها را سیال نمی گیرند. آن ها قضیه را تمام شده حساب می کنند: امریکا شکست خورده و پیمان واگذاری قدرت به آن ها داده شده است!

ازین سو، جبهه مقاومت ملی سرگرم تدارکات برای دفاع از کیان کشور است. اما بحران رهبری و جدا افتاده گی جزایر قدرت، نقطه ضعف جناح ضد طالب است که با شروع جنگ جدی، زود تر به یک نتیجه خواهد رسید. پرسش اساسی این است که کدام محوربار اصلی مقاومت علیه جنگ طالبان را به دوش می کشد؟ این سوال اساسی تا زمانی که به طور مشخص، پاسخ خود را درصحنه جنگ و چانه زنی سیاسی نشان ندهد، چیزی به نام مقاومت جدی وجود نخواهد داشت. 

تا کنون طالبان درعملیات خود شکست خورده و هیچ قلمرو شهری را به دست نیاورده اند. با شروع جنگ، مداخله کشورها مستقیم تر خواهد بود.