-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱, چهارشنبه

اعدام طالب یک لقمه کلان تر از دهان شان است

 به اعدام طالبان شعار می دهد، درعمل، طالبان را درمهمانسرا نگه می دارد. حتی یک نمونه از اعدام طالب درکارنامۀ شان وجود ندارد. کدامش را قبول کنیم؟ طالب، آن چه می گوید به عملی کردنش وفادار است. دولت کابل از فریبکاری چه به دست می آورد؟ چرا نمیگویند که میدان باخته شده و خود را برای عواقب آن باید آماده کرد.