-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۱, شنبه

فرمانده علیپور از دام حکومت برست

 نیروهای ویژه اعزامی از کابل به شهرک بهسود میدان وردک، از گرفتار فرمانده علیپور عاجز آمده و به سوی مردم تیراندازی کرده اند. تا کنون ۹ نفر از اهالی کشته شده و ۶۷ تن دستگیر شده اند. شکست حکومت دربازداشت علیپور، شرایط تازه ای را درمیدان وردک ایجاد کرده و جبهه مقاومت علیه طالبان را نفس تازه داده است. 

اطلاعات می رسانند که مردم از رزمایش تحریک آمیز قوای دولتی به هدف شکار فرمانده علیپور قبلاً مطلع شده و تظاهرات شدیدی را علیه دولت به راه انداختند. نیروهای دولتی به گونه یی بی رویه به سوی مردم تیراندازی کرده اند.