-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۴, یکشنبه

احتمال وقوع دو درگیری

       نوشته ی : اسماعیل فروغی
      درآخرین روزهای اقتداردونالد ترامپ ، احتمال وقوع دو درگیری خطرناک هر روزقوی تراز پیش می شود : درگیری امریکا با ایران و درگیری داخلی درامریکا .

     متکی به حقایق وحوادثِ غیرقابل پیشبینی زیادی که در طول چهارسال ریاست جمهوری آقای ترامپ اتفاق افتاده است ، تحلیلگران و ترامپ شناسانِ بسیاری به این باوراند که آن دونالد ترامپی که با نتیجه ی انتخابات امریکا موافق نیست ، کاخ سفید راهم بی سروصدا ترک نخواهد گفت . اوازتمام امکانات وآخرین ابزارها  برای جلوگیری از ورود جوبایدن به کاخ سفید استفاده خواهد برد .

    دونالد ترامپ می خواهد درآخرین روزهای قدرت ـ اگربخت با اویاری کند ، با یک تیردوفاخته را شکارنماید: حمله ی برق آسا برتأسیسات هسته ای ایران و اعلام شرایط جنگی که به بهانه ی آن از قدرت دور نشود . اوکه بیشترازهررییس جمهوردیگر، علاقمند کشاندن ایران به یک جنگ تمام عیاربوده و چندین باربخاطردست یافتن به این هدف تلاش نموده است ، بی علاقه نیست تا درآخرین روزهای قدرت اش ، ایران را وارد یک جنگ تمام عیارنموده و به همین بهانه ، پس ازاعلام شرایط نظامی ، فاخته ی دومی را که ماندن درقدرت است هم شکارنماید .

 

  تحرکات نظامی اخیرامریکا درمنطقه ی خلیج فارس که شامل اعزام دوهزارنیروی اضافی درمنطقه ، اعزام یک بسته ی کامل هواپیما های جنگی به عربستان سعودی ، اعزام بمب افگن های بی 52  و زیردریایی هایی با قابلیت شلیک موشک های کروز توماهاوک درنزدیکی آبهای ایران ؛ همه گواه این حقیقت است که امریکا با تهدید و تحریک ایران به جنگ ، می خواهد بهانه ای برای حملات مستقیم به تأسیسات هسته ای آن کشوربدست آورد . ترامپ می خواهد از مشتعل نمودن جنگ درمنطقه ، هم به تأسیسات هسته ای ایران ضربات جدی وارد نماید و هم با اعلام شرایط جنگی ، ماندن خوداش را درقدرت محک بزند.

     از جانب دیگر، فراخوان ملی ترامپ ازمعترضان به نتیجه ی انتخابات که میلیونها امریکایی را بتاریخ ششم جنوری به جاده ها خواهد کشاند ، میتواند جامعه ی دوپارچه ی امریکا را بیشتردوشقه نموده ؛ حتا اسباب رو دررویی فزیکی ـ نظامی و هرج و مرجِ شورش گونه و غیرقابل پیشبینی را فراهم نماید . 

     رییس جمهورترامپ که هنوزهم شکستش را در برابرجوبایدن نپذیرفته است ، با براه انداختن تجمع اعتراضی زیرنام " دزدی را متوقف کنید " بتاریخ ششم جنوری ، در برابر تقلب های انتخاباتی خواهد ایستاد وبا استفاده ازاختیارت دست داشته و حتا دورزدن قوانین امریکا ؛ جوبایدنِ پیروزدرانتخابات را به چالش خواهد کشید .

     کوشش ها و تقلا های ترامپ نتیجه ی دلخواه به بار بیاورد یا نیاورد ، از نظراکثر تحلیلگران و کارشناسان امریکایی وجهانی ، پایان افتادن ترامپ ازاریکه ی قدرت قطعی شده و کاراوتمام به نظر می رسد .

    درین گیروگرفت ، آنچه به افغانستانِ محتاج ارتباط می گیرد اینست که به گمان اغلب آقای جوبایدن برخلاف ترامپ ، از تسلیمی یکجانبه ی قدرت به طالبان حمایت نخواهد نمود که با تجدید حمایت امریکا ازحکومت ، طالبان قطررا ترک نموده ، باردیگر حملات تروریستی شان را علیه امریکاییان ازسرگرفته و مطابق نقشه ی گرداننده گان اصلی جنگ ، دور باطل جنگ همچنان ادامه خواهد یافت .