-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

آقای غنی، دربدل هر رأی ۱۷ صد دالر پرداختی

 نجیب بارور

آقای غنی!

تو "منتخب" نیستی. 

در یک جامعه سی و چند میلیونی، شش صدهزار رای را طوری خریداری کردی که یک رای برای تان ۱۷صد دالر تمام شده بود. با این هم چاره نشد، سه صدهزار رای خیالی را وارد سیستم کردید تا آرای تان بیشتر از عبدالله شود.

 آقای غنی، در دَور پیش نیز انتخاب نشده بودی، اما طالع داری که یک آدم سست مثل عبدالله و رهبرک های پوشالی طرفت بود. اما بیا لطفاً حداقل خودت حیا کن و دیگر از انتخاب و منتخب حرفی نزن! تو یک شاه شجاع هستی که بیرون از قلمرو ارگ حاکمیت و صلاحیتی ندارد. از ارگ ریاست جمهوری تا تالار جرگه با چرخبال می روی، بیشتر از یک قول اردوی ارتش پی پی اس برای حفاظت داری، دفاتر اداری و امنیتی افغانستان را قبل از وارد شدن با سگ تلاشی می کنی، آنگاه ادعا منتخب میکنی خنده دار نیست؟ 

تو یک متقلب معلوم الحالی که دو دَوره سیاسی افغانستان را با فریب و نیرنگ به هدر داده ای. تمام این تلاش هایت برای تجارت سیاه خانوادگی است که از طریق بی بی گل، زن شهردار و فضلی مدیریت می شود. تو با پرداختن رشوه شورای مصالحه به عبدالله در اثر یک توافق سیاسی دوباره به پیروزی کودتایی رسیده ای، شاید این لاف انتخابی بودن تان چارتا بی سواد را فریب بدهد، اما اکثر مردم می دانند که تو یک متقلب، دروغگو و متعصبی بیش نیستی. بناً شرم داشته باش واژه های منتخب و... را بیشتر از این زجر نده. تو یک متقلبی که عمر تقلبکاری و انحصارت به پایان رسیده و به زودی به سرنوشت دروغگویان تاریخ می پیوندی