-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

طرح یا شایعۀ خطرناک

 طرح تقسیم پنجاه درصد قدرت با طالبان؛ یک طرح خطرناک، غلط و اشتباه مرگبار برای جامعه افغانستان می باشد.

استاد عبدالحی خراسانی

آیا کسانی که این طرح را مثبت ارزیابی می کنند و آنرا نسخه‌ای پایان جنگ و نبرد می دانند، به ترکیب هیئت طالبان در دوحه توجه کرده اند؟

در ترکیب هیئت طالبان، چند نفر زن حضور دارد؟

چند نفر ازبیک و هزاره و تاجیک حضور دارند؟

چند نفر بلوچ و ترکمن و نورستانی حضور دارند؟

اگر قرار باشد به یک گروه تروریستی مزدور، پنجاه درصد قدرت را در حکومت و دولت تقدیم نمایید، برای بقیه مردم افغانستان پنجاه درصد باقیمانده را با کدام معادله تقسیم می کنید؟

طالبان با توجه به تمرکز تک هویتی و حذف بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بیشتر از پانزده درصد در قدرت حق ندارند.