-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۸, یکشنبه

یک آقا زادۀ جمهوری قلابی به لندن رسید!


قابل توجه نژاد پرست اعظم ( غنی خان) و شاغلی « شش ونیم» موبایل دزد پال

واحد الله نوشیر رئیس پیشین د افغانستان بانک به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج‌ شده بود دو روز پیش به لندن رسید.

وی تابعیت انگلستان را دارد ‌و بر اساس رابط فضلی و محب به این سمت گماشته شده بود.

نوشیر به میلیون ها دالر دزدی در این بانک متهم است. ‌وی پس از برکناری از سوی اشرف غنی به ثارنوالی معرفی شده بود مگر بدون محاکمه در حالیکه ممنوع الخر‌وج بود با تماس حمدالله محب با مسولین میدان هوایی کابل برایش اجازه پرواز داده شد و به لندن برگشت.

گفته میشود الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی نیز که برای یک هفته رخصتی به امریکا رفته بود با گذشت سه هفته تاکنون به کابل برنگشته است.

پیش از این اکلیل حکیمی و همایون قیومی وزرای پیشین مالیه که به میلیون ها دالر دزدی از سرمایه افغانسان متهم هستند به امریکا رفتند و به افغانستان نرفتند.