-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

تقسیم قدرت درجای دیگری جریان دارد

 داکتر امین احمدی، عضوی هیات مذاکره‌کننده: درحکومت جدید غنی جای ندارد!

سخنان پنهان دکتراحمدی از روی یک سنجش علنی شده  است. وی می گوید:

"زیاد روی موضوع به‌اصطلاح «از موضع رییس‌جمهور» خود را هزینه نکنید. ای رییس جمهوری زیاد محبوب جهان نیست. حکومت موقت آمدنی است.  ترتیبات انتقالی آمدنی است. بدون آن اصلن صلح ممکن نیست، صلح امکان ندارد. بنابراین چیزی که جهان می‌خواهد و کلن شرط جهان برای کمک به افغانستان امی است که با طالبان صلح شود. یکی از راه‌های صلح امی است که یک حکومت مشترک تشکیل شود که در این حکومت مشترک داکتر غنی نیست؛ و در واقع نهایت کوشش این است که «نظام» نجات داده شود، نه «حکومت». حکومت قربانی می‌شود و غنی قربانی اول است. هیچ حامی ندارد در سطح جهان. قوما را در این جهت زیاد هزینه نکنید، بخیر باشید!"