-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۵, پنجشنبه

اعلامیۀ سوال انگیز سفارت امریکا

 به نظر می رسد که اعلامیه سفارت امریکا در مخالفت با روی کار آمدن «حکومت مؤقت» مصلحتی است و جریان طور دیگری است. ایران مخالف اصلی این طرح است. بدون هم راستایی ایران با این فرآیند هرگونه توافقی که از دل مذاکرات دوحه بیرون شود؛ جنبه اجرایی به خود نمی گیرد.

هرتصمیمی خارج از محدودۀ ملاحظات هند، ایران و روسیه محکوم به شکست است. دراساس باید مذاکرات تعیین کننده بین پاکستان و امریکا با اردوگاه منطقه صورت بگیرد.