-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

شادروان زریاب: اگر «مغزمتفکردوم» این است، متفکراول، حتماً ملانصرالدین بوده

 

یک بابای واقعی است/ هر تسلیم شده را با لگد می زند.


اشرف غنی، یک «بابا»ی کلیشه ای اما قایم بالذات است و تاریخ کارنامه اش هرگاه با کار چند بُعدی نسل بعدی، رسالتمندانه و هشیارانه ترسیم نشود؛ بی گمان که نامش درصدر سیاهۀ «قهرمانان» خیالی نوشته خواهد شد. وی یک بُرش دیوانه گی مشابه به خلق و خوی سردار داوود خان دارد. اما تفاوتش با پیشینیان این است  که هرکسی سرتعظیم و تمکین به درگاهش بخماند، دیر یا زود، به پوز حرمت گزار، با لگد می کوبد!

مارشال دوستم، ضیاء مسعود، جنرال جرأت، عطامحمد نور و ده ها نمونۀ دیگر.

 این چه روحیه ای است؟ مگر وی علی رغم بی ریشه گی و خوی مأموری به دیگران، درسطح داخل، ذاتاً از کرنش و خضوع و نرم گردنی نفرت دارد؟

نه! او درفهمیدن ماهیت کسانی که دست تمرد به سویش تکان می دهند، تخصص دارد؛ از نظرمن، همین خصیصه برایش بسنده است که لقب «مغز متفکردوم» را از آن خود کند. -غنی یک «منفرد زاده» تاریخی است. حسین را نواسه خدا می گوید؛ در نماز جنازه به سجده می رود، شعراقبال و مولانا را غلط اندرغلط می خواند؛ با آن که الم ترکیف را هم نمی داند، از فلترعلمای سیاسی و میلیونر، ظفرمندانه رد می شود؛ اصلا هیچ سوره یا آیه یی را از رو و حفظ خوانده نمی تواند؛ اما از الف تا ی از جماعت مولوی، علمای جهادی، فرماندهان جهاد زده و...خود را فرش قدم هایش می سازند.

به این می گویند کاریزمای « متفکردوم» نفرین شده دریک سرزمین ویران.

به روایت زبیر هجران، می‌گویند وقتی اشرف غنی ‌متفکر دوم جهان اعلان شد از استاد زریاب بچه ها پرسیدند که استادا! اگر‌ اشرف غنی متفکر دوم جهان است، به نظر شما متفکر اول کی بوده باشد؟ 

استاد جوابی در خور داده بود. « اگر متفکر دوم جهان اشرف غنی باشد متفکر اول جهان حتما ملا نصرالدین است».