-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

شبکه «ششم ونیم»/ توطئه قتل لطیف پدرام درجریان است

 


طرح و نقشه شبکه «شش ونیم» این است که پدرام برای نجات جان خود به طرف بدخشان حرکت کند. به حوالۀ اطلاع منابع امنیتی به گزارشنامه افغانستان، توطئه گران مستقر شورای امنیت ملی، طرح نابودی فزیکی لطیف پدرام را از طریق شبکه «شش ونیم» در دستور کار خود دارند. شبکه « شش ونیم» پس از یک رشته ترورهای هدفمند، اینک باب تازه ای گشود و نخست دیوار ضربه گیرِ جلوی خانۀ لطیف پدرام را برداشت تا راه برای حرکت موتر بمب یا رخنۀ موترسایکل سواران و آدم کشان ظاهراً زندانی برای کشتن پدرام صاف شود.

منبع ویژه درتماس با گزارشنامه افغانستان می گوید که گروه «شش ونیم» با ایجاد جو وحشت وارعاب ناگهانی به لطیف پدرام، حساب کرده است که پدرام سرانجام برای خلاصی ازین مخمصه، برای حفظ جان خود، از کابل به بدخشان نقل مکان کرده و در آن جا به وسیلۀ مفرزۀ تروریستی قبلاً جا به جا شده، به هلاکت رسانیده شود.


منبع خبر دهنده می گوید که ریاست امنیت ملی درعملیات شش و نیم علیه لطیف پدرام هیچ نقشی ندارد و نقشه علیه وی در شورای امنیت ملی طرح و درحال اجرا است. مورد دیگر درخبر واصله مشعر است که دوستان بین المللی نیز نسبت به این تحرکات علاقه مند اند و گویا محفل شش و نیم از آن آدرس، چراغ سبزی گرفته است. این مسأله  یک انفجار اجتماعی به بارخواهد آورد. پدرام مخالف آشکار شعار «لروبر» و دخالت درامور پاکستان است و همچنین با حلقات نو خاستۀ تاجیکستان پاکستان روابطی قایم کرده است که برای تیم شش و نیم تحملش سخت است.