-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

تحریم خبری رییس جمهورغنی درهرات


   نوشته ی : اسماعیل فروغی     خبرنگاران هرات، پوشش خبری بازدید رییس جمهورغنی ازهرات را تحریم کردند.

این شاید اولین پرخاش جدی مدنی خبرنگاران ماست در برابر زورمندان که به باورمن میتوان آن را به فال نیک گرفته ، تعمیم اش بخشید وازینگونه اعتراضات وپرخاشها (ازهرقشرو گروه مردم ) بیشتر به حیث قوت فشاراستفاده برد .

     خبرنگاران هرات پس ازآنکه دراکثردیدارها و کنفرانس های بازدید اخیرآقای غنی از هرات اجازه ی حضور نیافتند ،  کلیه پوشش های خبری رییس جمهورازهرات را تحریم نموده و در کنفرانس های خبری دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور وآقای فضلی رییس اداره ی امور وی آگاهانه و همدست اشتراک ننمودند .( درست پس از این پرخاش جدی بود که رییس جمهورغنی ازخبرنگاران تقاضا می نماید تا دردیدار شخصی اش با خبرنگاران اشتراک نمایند . )

      شاید عمده ترین دلیل وانگیزه ی اجازه نیافتن خبرنگاران هرات دردیدارها و کنفرانس های آقای غنی ، انتقادات پیهم ، صریح و مستند خبرنگاران هرات ازعملی نشدن کلیه وعده های آقای غنی دردیدارهای قبلی شان بوده است یا حاشیه هایی که خبرنگاران هرات درتمام دیدارهای قبلی آقای غنی ، آنها را برجسته نموده اند .

     درست به یاد داریم که درسال 1395 بود که درمراسم خاک سپاری جنرال محی الدین غوری ، محترم رییس جمهور، نماز جنازه را نادرست ادا کردند .

     وبازهم به خاطرداریم که در سال 1397 بود که حین سخنرانی آقای غنی در مراسم گشایش راه لاجورد ، جوان بیداردل هراتی ، شجاعانه صدای اعتراض بلند نمود ؛ اما بلافاصله پس از لت و کوب مفصل توسط محافظان شخصی رییس جمهور، از محفل دورانداخته شد ....

    به هرحال آنچه من روی آن تاکید دارم ، یادگرفتن و تعمیم بخشیدن پرخاش ها و اعتراضات جدی و کارساز مدنی و به کارگرفتن آنها به حیث قوت فشارعلیه تمام بی عدالتی ها ، بی امنیتی ها و حق تلفی هاییست که در دولت و اجتماع ما به شدت و وفرت جریان دارد .

     وقتی هزاران تن برضد بیعدالتی یا بی توجهی شهردار یا وزیرشان بروی سینه  خوابیده ، ساعتها نمی خورند و نمی نوشند ( لطفاً به عکس توجه نمایید ) هم یک اعتراض و پرخاش است ــ اعتراض و پرخاشی که می تواند توجه تمام جهان را به کنه حقیقتی جلب نماید .