-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

ارگ نشینان وارخطا اند

 باشگاه کوچک ارگ، با شروع مذاکرات ( تحت مدیریت خلیلزاد) در دوحه، این بار واقعاً و جدی دچار هراس و لرزه شده است.

غارت و پولسازی و آماده گی برای رد شدن از یک وضعیت خاص وغافلگیرکننده درمیان آن ها تشدید شده است.  اشرف غنی با رفتارهای جنون آمیز، تک فردی و ماکیاولیستی خویش باید به این حال و روز می افتاد. حتی ممکن است درگیر حوادثی شود که به مراتب اسفبار تر از سرنوشت دکترنجیب الله خواهد بود. نجیب هرچه بود کارهای سیاه و سفیدش ریشه درزمین افغانستان داشت؛ اما اشرف غنی مطلق مأمور برنامه یک کمپنی برون مرزی امریکایی است که کمپنی درموقعیت وی تجدید نظر کرده است.

گروه های «جهادی» هیچ همدردی با اشرف غنی ندارند و در تلاش تقسیم قدرت برای اسقاط گروه غنی اند. روالی که در برنامه خلیلزاد حاکم است نیز همین است. متاسفانه تغییر به شکل بسیار بدی رونما خواهد شد.