-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

اسدالله خالد از حامیان «حکومت مؤقت» است


 وزارت دفاع، خبرهای غیر رسمی برکناری اسدالله خالد را «شایعه» نادرست خوانده و آن را تکذیب کرده است. 

گزارشنامه افغانستان با نگاه مجدد و استفساری به منبع گزارش قبلی در مورد برکناری نامبرده، اعلام می دارد که اسدالله خالد از صحنه زده شده است. فهمیده نمی شود که وزارت دفاع از پخش اطلاع غیرواقعی به مردم چه چیزی را می خواهد به دست بیاورد که از راست گویی به دست نیاورده است. 

تا لحظۀ حاضر ( اگرتغییری ناگهانی درتصمیم غنی رونما نشود) اسدالله خالد از رهبری وزارت دفاع منفصل گردیده است. اسدالله خالد عضو باشگاه حامیان «حکومت مؤقت» است.