-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۷, سه‌شنبه

یزید و شداد هم ۱۷ نوع گوشت نمی خوردند

سگ طالب بر این مشت دزد و بی مایه شرف دارد.

نجیب بارور، شاعر

 نام فرعون، شداد، یزید، ابولهب و... به ناحق بد است. من شک دارم که فرعون ۱۷نوع گوشت را خورده باشد، یا هر انسان بد و هیولایی که در تاریخ خوانده اید، نه شاه شجاع و نه عبدالرحمن خان، میلیون ها دالر را ترکاری نخورده است. 

در یک مملکت فقیر که در جاده ها بیشتر از موتر گداها حضور دارند، نمی دانم چگونه وجدان است که از پول خیراتی ملت های گوناگون، یک مشت بی حیثیت و وجدان خالی، ۱۷نوع گوشت برای خودشان قرارداد می کنند و میلیون ها دالر را تنها سبزیجات می خرند. باید عمیقاً متاسف بود و سطح خالی شدن از انسانیت را اندازه گرفت. 

برای کسانی که دو دستی همه چیز را تسلیم یک دیوانه و مجنون قدرت کردند، نیز متاسفم و باید بدانند که در تمام جنایت های سیاسی این تیم به صورت یکسان شریک هستند و تاریخ در مورد شان قضاوت خواهد کرد.

 از پارلمان و وکلایی که این رسوایی های تک تازانه ارگی ها را آفتابی کردند و می کنند، برای نخستین بار تشکر می کنم. یادم می آید که طالبان با یک سطل ماست و یک بیرل آب، صدها تن از نیروهای خودشان را سیر می کردند؛ کسانی که از آمدن طالب می ترسند باید بدانند که سگ طالب بر این مشت دزد و بی مایه شرف دارد. تنها خوبی و مزیت طالب همین خواهد بود که هیچگاهی در حاکمیت چنین فقر، میلیونها دالر را ترکاری و ۱۷نوع گوشت نخورد. غنی، تیمش و تمام دار و دسته سیاسی اش یک مشت انسانهای مفت خور هستند که برای دزدی از بیت المال و پول های خیراتی این مردم کمر بسته اند. شخصاً به میزانی که از چنین ظلم ها می ترسم از طالب نمی ترسم.