-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۳, سه‌شنبه

انتصاب ریاض خان به چی معناست؟


عثمان نجیب

 مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده با باد و بخار در فرودگاه کابل مطلق وابسته به تصمیم رولت و مشاورین خارجی اوست.

به شورای ملی توصیه می شود، تا علیه هرنوع عمل و دستور رولا و علیه استفاده ی فراقانونی غنی که به فرمایش رولا صورت‌ می گیرد، ایستاده گی و حتا مصوبه یی را به خاطر حفظ منافع ملت و وطن صادر کنند تا صلاحیت های مشخص و‌ محدودی به خانم غنی در حد تشریفات لازم داده شود و هر تصمیم ‌ وی جدی زیر نظر شورای ملی باشد، در غیر صورت وطن توسط این زن یهود به تباهی می رود.

خیانت قانون گذاران در هنگام تصویب قانون اساسی به خصوص نعمت الله شهرانی و لویه جرگه ی قانون اساسی حالا آشکار می شود.

مگر در قانون اساسی زمان داکتر صاحب نجیب تصریح نه شده بود که حتا معینان وزارت خانه ها، رؤسای عمومی مستقل غیر مستقل با داشتن خانم خارجی نه می‌تواند متصدیان اجرای امور باشند؟ وزرا و رئیس جمهور یا معاونین او را به جای شان بگذار.

همکاران ادارات دولتی در آن ‌دوره به یاد دارند که تعداد زیادی از اراکین دولت همان زمان تصویب قانون اساسی برکنار شدند.

حالا که این بدبختی در قانون اساسی به اساس پلان غرب بر‌کشور و‌ ملت ما تحمیل شده، ارگان های باصلاحیت ناظر،  بر قانونی بودن‌ اقدامات ارگ و‌ سپیدار اقدام کنند. 

مجلس نماینده‌گان و‌ سنا، (بخش انتخابی شان، نه‌ انتصابی های سنا)، جدی توجه‌ نمایند و امورات دولت را از محور خانه واده گی و‌ گروه مشخص بیرون‌ آرند. اکثریت قاطع و نود و پنج فیصدی وکلاء، کار خوبی که‌ در این‌ سال های طولانی جز به‌ منافع خود‌ نه کردند، حد اقل حالا به منافع ملت متوجه شوند..

انتصاب یک جوان باد آورده در مقام امنیت فرودگاه بین‌المللی کشور آن هم در چنان موقعیت حساس چی معنا دارد؟