-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۵, یکشنبه

گزارش جدید مجلس سنای بریتانیا در رابطه با افغانستان!


«توافق بین آمریکا و طالبان؛ توافق خروج ارتش ایالات متحده امریکاست؛ نه توافق صلح»

ازبرگه داوود نعیمی - برگردان و تلخیص: ع خراسانی۱۳ جنوری ۲۰۲۱

«قدرت در افغانستان به رغم برخی پیشرفت ها، هنوز در محور های شخصی، جناحی و آلوده به فساد باقی مانده است.

حضور در دولت به عنوان دستیابی به منبع غنائم می باشد، 

جنگ سالاران و رهبران میلیشیا نقش خود را در داخل دولت همچنان حفظ کرده اند، بسیاری از آنها در اقتصاد غیرقانونی مشارکت دارند و از منابع دولتی سؤ استفاده می نمایند.»

«نظام افغانستان شدیداً متمرکز «Highly Centralised» می باشد، هرچند عملاً گرایش های محلی و قومی وجود دارد.

بهر حال، اهمیت و اولویت اصلاحات در قانون اساسی برای رسیدگی به این امر مهم، مربوط به خود شهروندان افغانستان می باشد، که در دوحه به آن می پردازند یا بعد از دوحه.»

«ما متاسف هستیم، که توافق نامه دوحه، بین آمریکا و طالبان، مشروط به نتیجه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نبود.

دولت بریتانیا باید فوراً با دولت بایدن در مورد این توافق  وارد گفتگو شود.»

«نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات صلح افغانستان باید: شامل آتش بس، آشتی، حضور طالبان در قدرت، احترام به حقوق همه‌ای شهروندان افغانستان، به ویژه بانوان، حقوق بشر ، آزادی بیان و تعهد در عدم حمایت از گروه های تروریستی باشد.»

امریکا هنگام مذاکره با طالبان با متحدان ناتو مشورت نکرده است، هرچند توافق نهایی شامل ناتو می شود، اما این رویکرد به اتحاد ناتو با امریکا ضربه می زند.

تعهد طالبان در رابطه با تروریسم: مبهم، غیر شفاف و شکننده می باشد.

عقب نشینی شتابزده نیروهای آمریکا مطابق پروگرام دونالد ترامپ قبل از توافق صلح دولت افغانستان با طالبان، دولت را تضعیف و امنیت را به مخاطره می اندازد.»

«دولت بریتانیا باید با اداره بایدن وارد مذاکرهٔ شود و با مشارکت ناتو و متحدان آمریکا تا نظرات دولت افغانستان و طالبان هردو شنیده و تأمین گردد.»

«پاکستان مهمترین بازیگر منطقه در افغانستان است. 

سیاست پاکستان در مورد افغانستان تحت تأثیر روابط متشنج و ناپایدار این کشور با هند قرار دارد.»

«ایران از استراتژی انعطاف پذیر در رابطه با افغانستان برخوردار است، به نظر می رسد، که تهران به همکاری با بازیگران داخلی و منطقه، برای تأمین نفوذ و دستیابی به اهداف خود بویژه ثبات در مرزهای خود است.»

«تعهد یک جانبه ایالات متحده برای عقب نشینی نیروها ، قدرت دولت افغانستان را در مذاکرات به شدت تضعیف کرده است.»

در پایان مجلس اعیان بریتانیا از دولت خواسته است که با دیپلماسی فعال سعی نماید:

مذاکرات صلح موفقیت آمیز باشد و نتیجه‌ی توافق بین دولت و طالبان، تضمین کنندهٔ آتش بس، آشتی و صلح دایم، حضور طالبان در ساختار دولت، احترام به حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، اقلیت ها و آزادی بیان باشد.