-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۸, چهارشنبه

احتمال شکل گیری یک معامله بین طالبان و ایران

ایران از طریق منابع خود به مذاکره کننده گان طالب و حلقات امریکایی قبلاً هشدار داده بود که مذاکرات دوحه ره به جایی نخواهد برد. دلیل ناگهانی سفر ملا برادربه تهران، برطرف کردن کدورت از ذهن مقامات تهران است. به این ترتیب، تا زمان روشن شدن روابط بین امریکا و ایران، حکومت اشرف غنی درموقعیت استوارتری قرار گرفته است که درحال حاضر، هم از سوی دولت بایدن حمایت می شود، هم پشتیبانی علنی ایران را دارد و هم هند، با تمام قدرت درکنارش ایستاده است. 

درهرحال، این سفر ملابرادر به تهران خیلی مهم است و امکان آن وجود دارد که سندی دال برتوافق دوطرف روی مسایل کلی به طورعلنی یا سری به امضاء برسد. ایران خواستار مذاکره با امریکا نیز دربارۀ یافتن یک راه حل جدید نیز شده است.