-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۹, پنجشنبه

عبور اشرف غنی از خط سرخ سیاست جهانی

 اخراج مسوول مبارزه با بیماری پولیو ( فلج کودکان) وابسته به یونیسف درافغانستان به دستور اشرف غنی، عبور از خط سرخ قواعد بین المللی است.

 پس آمدِ این اقدام به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل سقوط گام به گام دولت فاسد، اثر گذار خواهد بود. اشرف غنی مأمور نظام سرمایه داری جهانی درافغانستان است. سرپیچی غنی اکنون به جایی رسیده است که دربرابر روند سیاست جهانی قرار گرفته است؛ یعنی برخلاف مسیر دریا شنا می کند؛ و به زودی موج او را با خود می برد.