-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۸, یکشنبه

آیا کودک بلخی درنزد دولت کابل نیست؟

 بعد از دو ماه، غنی و امرالله به نام رهایی کودک زجردیده - عبدالروف - به جان مسوولان امنیتی بلخ افتاده اند. جای سوال است. زیرپوشش رهایی گروگان کوچک، رقبای سیاسی در بلخ باید تصفیه شوند. 

 امرالله صالح هم وعده داده که ظرف 15 روز مشکل عبدالروف حل خواهد شد. 

چطور؟

چطور بعد از دو ماه به رهایی کودک اسیرآن هم با قید زمانی داوطلب شده اند؟ این گمانه وجود دارد که کودک ترکمنی دراختیار مفرزه های وابسته دولت قرار دارد و برای بهره برداری سیاسی تا امروز ریزرف شده است. شاید تمام حریفان سیاسی را از صحنه حکومت بلخ دور کنند و همزمان اعلام کنند که طی عملیات ویژه، عبدالروف از چنگ آدم ربایان رها گردید!

اما چرا حذف و کناره زنی از ارگ و وزارت مالیه و مدیران گمرکات شروع نمی شود؟

بازی های سیاه حکومت همه از همین جنس اند.