-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۱, شنبه

پیشنهاد به حکمتیار

 حکمتیار در گفت و گو با شبکه طلوع نیوز، اظهار داشت  که وزیران، مسوولان و رئیس هایی که از خارج آمده و ثروت و دارایی مالی مملکت را دزدیده و سپس گریخته اند؛ باید تحت پیگرد قرار گیرند. تا کنون هیچ کسی دزدان خارج رفته را تعقیب نکرده است. اما حکمتیار می گوید یگانه راه ستاندن دارایی ها از دزدان  به ظاهر محترم آن است که دپلومات های کشورهایی که به دزدان پناه داده اند، درکابل به گروگان گرفته شوند و سپس از آنان خواسته شود تا خائنان را به حکومت افغانستان تحویل دهند.

سوال این است که چنین حکومت مسوول و کارا درکجا هست؟ به کدام حکومت تحویل داده شوند؟

 دزدان خارج نشین که یک فصل به وطن آمده و دارایی های ملی را قاپیده و سپس گریخته اند، همه اش با حکومت های کرزی و اشرف غنی همگروه و هم تیم بوده اند. وزیران فاسد و بی رحم، فرزندان حکومات کرزی و احمدزی اند. کدام نیروی خالص به خیر و خارج از دایرۀ حکومت درافغانستان وجود ندارد که از خائنان گریزی حساب بستاند. 

پیشنهاد من به حکمتیار این است که شما درین کار ها و حمله مستقل براهداف، سرپریده هستید و دست باز و تجربه هم دارید. بیایید در زنده گی  خود یک خدمتی بکنید. فقط یک هزار نفر را که از شما واقعاً حرف شنوی دارند، مطابق پلان به سوی سفارت های خارجی روانه کرده و دپلومات ها را تحت فشار بگیرید تا کشورهای شان به استرداد دزدان راضی و مجبور شوند. هرآئینه، تمام شبکه های ارتباطی عمومی درکنار شما خواهند ایستاد.