-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۶, سه‌شنبه

درمزار چی حال است/ فریاد رسی هست؟

 

گوشه یی از کارروایی های حشمت پنجشیری و غوثک در مزارشریف
  حشمت پنجشیری مشهور به رییس حشمت و به گفته اوباشان لمپن، بابه رییس، باشنده اصلی گذر پنجشیر ناحیه ششم شهر مزار و از لچک ترین های نامدار است که درین اواخر جایگاه قابل حساب و اعتباری نزد ارباب خائین اش کمایی نموده است. او از مدتی به قوماندان غوث الدین مشهور به غوثک خدمت می کند. غوثک از دزدان و تروریست های مشهور و سابقه دار شهر مزار و وفادار به عطا نور است.

 در نوزده سال اکثر اختطاف ها، ترور های هدفمند، غصب املاک عامه و ترویج اعتیاد بواسطه غوثک صورت گرفته است.

حشمت پنجشیری بتاریخ 25 جوزای 1396 به زورمیل تفنگ و وحشت غوثک، به حیث رییس شرکت های تولیدی یخ شهر مزار گماشته شد. غوثک بر بیشترین بخش های عایداتی و حتی کم درآمد مزار حاکم است. غوثک هم چنان عامل تولید، تورید و پخش بیشترین مواد مخدر در شهر مزار است که هیچ یک از زورمندان دیگر درین عرصه توان رقابت با او را ندارند. 

عطا بیشترین صدا های مخالف اش را به واسطه غوثک خاموش نموده است که مثال برجسته آن قتل یوسف پخته، محمد سلطان مشهور به سلطان جندی، رووفک اوغان، محمد ادریس معاون پیشین ریاست پاسپورت، برادر استاد حمید الله متوکل وکیل پیشین شورای ولایتی بلخ و دها تن دیگر می باشد. 

درین وضع او، حشمت را به صفت رییس بزرگترین شبکه توزیع مواد مخدر در شهر مزار گماشته است. مواد مخدر که او در شهر مزار تولید و توزیع مینماید، شامل: تریاک، چرس، تابلیت کا، هیرویین، شراب، شیشه و کرستال است. فعلا چندین فابریکه تولید شراب دارد که به صورت علنی تولید نموده و در اختیار فروشندگان وابسته به خودش قرار میدهد. در تمام ساحات داخل شهر بیشتر از 30 محل فروش عمده داشته که در قالب دوکان های بقالی، رستورانت های غذا خوری، سوپرمارکیت ها، آیسکریم خانه ها، کانتیر های بیکاره کنار جاده، چوب فروشی ها، دکه های برگر و چبلی کباب و ... مواد مخدر را به فروشندگان و دلالان بفروش میرساند.

هیچ ارگانی امنیتی توان برخورد با حشمت را ندارد چون از یک طرف حمایت غوثک آدم کش را دارا می باشد، از سوی دیگر به ریاست مبارزه با مواد مخدر و مدیریت جنایی قوماندانی امنیه ولایت بلخ به صورت منظم باج میدهد.

او با این پول های باد آورده چندین حویلی و باغ و سرای خریده و یا به زور غصب نموده است که نمونه بارز آن سرای کشمش واقع سرک جمعه اسک است که از شموک بلخی به زور گرفته و آن را به محل خوش گذرانی و عیاشی خود تبدیل نموده است. سال پار یکبار توسط قومندانی امنیه ولایت بلخ حین دزدی و لت و کوب هموطنان ما دستگیر و تصوریش همگانی شد که با پا در میانی غوثک  با اعزاز و احترام آزاد گردید. 

اکنون فشرده از کار های روزمره رییس حشمت مظنون تحت پیگرد، ذیلا توضیح میگردد:

1. اخاذی با تفنگ و تهدید از تمام شرکت های تولیدی یخ در تمام فصول سال بنام رئیس شرکت های تولیدی یخ مزار که ازین بابت سخت با مشکلات تولید کنندگان مواجه هستند..

2. ایجاد دوکاکین و خانه های مشخص جهت توزیع مواد مخدر. در محله دشت شور مزار دوکان های معیین را حمایت میکند تا آزادانه چرس، تریاک و شراب بفروشند. دوکاکین معیین در چهار راهی حاجی ایوب، نمایندگی فروشات انواع مواد مخدر در بقالی کنار رستورانت شاه شینواری کارته مامورین، سوپرمارکیت و قیلون سرای طبعیت در چهار راهی سید آباد، کروکی ها، دوکاکین در کارته صلح و ... همه آنها انواع مختلف مواد مخدر را بشمول تابلیت کا، چرس، تریاک، هیروئین، شراب، کریستال، نخ و شیشه را دارند که مستقیما توسط باند رییس حشمت و غوثک حمایت میشوند. هم چنان چرس فروشان گذر چیت گری، پنجشیر، مارمل و سرک چهل متره همه تحت حمایت غوثک آزادانه به فروش چرس، تریاک و تابلیت کا مشغول اند و فیصدی معیین را از طریق همین حشمت پنجشیری به غوثک میدهند. نام، آدرس و تعداد این فروشندگان را بصورت مفصل بعدا افشا خواهیم کرد.

3. ختطاف، آزار و اذیت جنسی و سرقت های مسلحانه در نواحی متعدد شهر مزار توسط این باند حرفوی سازمان یافته، رییس حشمت رهبری میگردد.

4. غصب اماکن شخصی و دولتی و ساختن قباله های جعلی. سرای شموک قوماندان را غصب کرد. در همین سرای دستگاه تولید شراب نصب است و اضافه تر از 50 بیلر شراب همیشه ذخیروی دارد. در عین زمان در چند مکان دیگر نیز سیستم تهیه شراب را راه اندازی نموده تا بازار پررونق شراب فروشی شهر مزار به کمبود مواجه نگردد. 

5. حمایت از فواحش و فاحشه خانه ها. از اکثریت فاحشه خانه ها فیصدی معیین میگیرند. در صورت مداخله دولت با تمام قوت علیه نیروی دولت ایستاده گی می کنند.

6. موبایل دزدی، دزدی بکس سرشانه و سرقت های شبانه. چندین بار توسط نیرو های امنیتی شناسایی شدند؛ هیچ نوع اقدام کارساز و قانونی علیه اینها دولت انجام نداد. 

7. فراهم سازی مکان های معیین برای قمار بازان و تامین امنیت کامل آنها یکی از وظایف اساسی با درآمد رییس حشمت است که مثال برجسته آن قمار خانه بالای چینی فروشی مقابل زیارت گاه روضه شهر مزار میباشد. این چگونه رییس است که ده ها موتر با پلیت و بی پلیت معه افراد مسلح پاچه بلند دزد دارد و کوچه به کوچه شهر مزار از دزدی و اخاذی آنها در امان نیست.

8. به تاریخ 16 ثور 1399 یکتن از همکاران نزدیک رییس حشمت، بنام قوماندان فرمان با چند تن از یاغیان تحت امرش، مبلغ 6 لک افغانی پول فروش یک کانتینر آرد از شرکت سنجر توران را که در جریان قرنطین به مردم توزیع نموده بود، در روز روشن از چهار راهی سید آباد شهر مزار دزدیدند.

9. فریدون عزیزی مشهور به فریدون دهدادی، برادر استاد حمید الله متوکل عضو پیشین شورای ولایتی بلخ را به دستور غوثک و همکاری افراد رییس حشمت به قتل رسانید و فعلا در ولسوالی مارمل زنده گی دارد.

10. به تاریخ 18 سنبله سال 1397 حوالی ساعت 9 شب، محمد ادریس معاون پیشین ریاست پاسپورت قومندانی امنیه بلخ و دوست اش جاوید احمدی توسط باند تبهکار غوثک که در ترکیب آن حشمت پنجشیری، نجیب گاو، فرمان، فریدون و نجیب هزاره شرکت داشتند؛ با بی رحمی آن دو را تیر باران نمودند. .

11. نجیب گاو، خونریز دیگر غوثک است که در قضیه ده ها قتل و اختطاف مستقیما دست دارد و در تبانی با سایر جنایتکاران حرفوی مثل حشمت پنجشیری به مثل یک درنده بی رحم هر سو چنگ و دندان می اندازد.