-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

غنی دشمن طالب نیست؛ مردم و نیروهای جهادی دشمن طالب اند

 گفته های عباس استانکزی در مسکو، شیادانه و مطلق از روی دغلبازی است. غنی، تا این مرحله، همکار طالب بوده است. استعفای غنی، در واقع برداشتن سرپوش نظام است؛  فقط به طالب امکان می دهد که درموجی از هرج و مرج، شعاع وحشت خود را گسترده تر کند. وعده استانکزی به این که بعد از استعفای غنی « آتش بس می کنیم» از بیخ و بنیاد غلط است.

استانکزی دشمنان اصلی خود را درپشت چهرۀ غنی پنهان می کند. مخل رسیدن طالبان به قدرت، غنی نیست، طیف های گسترده ای از شهرنشینان درسراسر کشور و نیروهای مسلح «جهادی» بازمانده از جبهه مقاومت به سروری احمد شاه مسعود است. طالب، می خواهد غنی از صحنه برود تا خلاء ایجاد شود و آنگاه، از طریق دامن زدن به هیستری بی نظمی، دشمنان اصلی خود را سر درگم کرده و خود را به صدر قدرت برسانند؛ امری که از هرزاویه یی که نگاه کنی، محال و نا ممکن است. سکوت جنبش مقاومت خبر از جریانات سری می دهد. منتظر انکشافات بعدی باید باشیم.