-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۳, سه‌شنبه

همه راه های فرار به روی اشرف غنی بسته است


 امریکا به اشرف غنی، بانی نوین فساد و نفاق، راه می دهد یا لبنان، یا هیچ یک؟

اشرف غنی جوانی به نام جنرال ریاض را به فرماندهی میدان هوایی کابل مقرر کرده  است. ریاض یک اسم مأنوس و معمول درافغانستان نیست. این آقا ریشه در جای دیگری دارد... والله اعلم

راه گریز فقط میدان هوایی کابل، قندهار، بلخ و هرات است. اشرف غنی درهمه مسیرها افشا می شود. وی درهیچ جای افغانستان، به اندازۀ یک عصا، جایی برای بودوباش فارغ از دغدغۀ مرگ و بازداشت ندارد.

هنوز نمی توان قیاس کرد که کدام کشور منطقه و فرامنطقه حاضراند او را بدون آن که به تبه کاری هایش جواب بدهد، اقامت مصوون عطا کنند؟ احتمال یک مهمانی کوتاه مدت درتهران وجود دارد. هند، هرگز او را راه نخواهد داد. چون به دردش نمی خورد.

اشرف غنی خیال انداختن افکندن رحل اقامت درامریکا یا لبنان دارد؟ به زودی فهمیده خواهد شد.

گذشته ازین، جنرال ریاض نام، توان گریختاندن غنی را دارد؟ برفرض پاسخ آری باشد؛ پس به کجا؟
با توجه به معامله ها و زدوبند هایی معمول در شرایط خاص، اگر اجماع داخلی و منطقه ای درمیان نباشد، گریز غنی و یارانش که سیاست، اقتصاد، اعتماد میان مردم و سیستم اداره در کشور را به طور کامل به تباهی برده اند؛ محال می نماید.

غنی دستگیر می شود و به شکل عبرت باری به کیفر خواهد رسید.