-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۷, شنبه

دیدار دکترعبدالله با رهبر زیرمجموعه القاعده درکابل


طبق گزارش به دست آمده از منابع  رئیس جمعیت اصلاح بعد از سال ها یک باره به دیدار دکتر عبدالله رفته است. این یک حرکت عجیب است. جمعیت اصلاح که کاملا رابطه قبلی با حزب حکمتیار داشت، با دریافت جواز کار از وزارت عدلیه فعالیت خویش در شهر ها را علنی شروع کرده است؛ ولی فعالیت ارتباطی و زیر زمینی خویش را با داعش و القاعده  نیز گسترش داده اند. جمعیت اصلاح یکی از زیر مجموعه های سازمان القاعده  و مخفی از طرف شبکه القاعده  تمویل میشود وهمیشه با سفارت عربستان در تماس اند. حالا سوال اینجاست که کدام کشور هدایت شان داد که به ملاقات عبدالله برود؟

  پیش از پیش برای عبداله کدام کشور هدایت داده تا روابط خویش را با زیر مجموعه القاعده بهبود بخشد؟ در هفته های آینده برنامه های شان هویدا خواهند شد .