-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

ساختار دموکراتیک آمریکا اجازه نداد ترامپ هیتلر شود


تحولات تاریخی در واشنگتن، نقطه عطف تاریخ بشر و  پبچ تاریخی پیروزی فضائل بشریت بر رذائل بود.

 عطا بیات‌پور
 ترامپ تمام مشخصه ‌های هیتلر شدن را داشت:

کیش شخصیت

میلیشیا و شبه نظامیان مسلح

وجهه ی کاریزماتیک

تسلط بر یک حزب فراگیر

تکیه بر پوپولیسم

تسلط بر حکومت از طریق رای 

تسلط بر رسانه ها با توانمندی های فردی

آنچه هیتلر کرد، ترامپ هم کرد :

هیتلر در حزب راستگرای کارگران آلمان عضو شد و به تدریج رهبری آن را به دست گرفت ، ترامپ هم در حزب راستگرای جمهوری خواه چنین کرد.

هیتلر با تکیه بر جناح افراطی حزب کارگران ، حزب شوونیستی و توتالیتر نازی را به وجود آورد ، ترامپ هم با تکیه بر جناح افراطی حزب جمهوریخواه ، این حزب را تا آستانۀ انشعاب پیش برد.

هیتلر با تکیه بر موج تحقیر شده گی ناشی از جنگ جهانی اول و وعدۀ بازگشت عظمت به آلمان در انتخابات پیروز شد، ترامپ هم با بهره گیری از تحقیر شده گی در برابر اقتصاد فزاینده ی چین و تنزل جایگاه جهانی آمریکا به پیروزی رسید.

هیتلر با وعده ی اقتصادی برتر و ایجاد اشتغال برای کارگران و بیچاره گان آن ها را مفتون خود کرد ، ترامپ نیز با چنین وعده هایی دل بسیاری از کارگران معادن زغال سنگ و کشاورزان و طبقات محروم آمریکا را ربود.

هیتلر از بسیاری کنوانسیون های بین المللی خارج شد و سعی کرد با قلدری قدرت آلمان را بر جهان دیکته کند ، ترامپ نیز چنین کرد.

هیتلر با ایجاد تنش در خارج مرزها سعی کرد آلمان را در حال جنگ و بحران نشان دهد تا اختیارات ویژه و فرا قانونی بگیرد ، ترامپ هم در آمریکا همین کارها را کرد.

هیتلر با فریب افکار عمومی سعی در منکوب کردن رسانه های مخالف نزد افکار عمومی داشت و ترامپ نیز چنین کرد.

هیتلر با عزل و نصب های پی در پی تمام منصب های قضایی و اجرایی و تقنینی و نظامی و امنیتی را در اختیار وابستگان گوش به فرمان خود گذاشت؛ ترامپ نیز در آمریکا چنین می کرد.

هیتلر با ترفندهای فوق توانست در تمدید حکومت خود بر آلمان و تبدیل آن به حکومت مادام العمر موفق شود و ترامپ نیز در این مسیر گام بر می داشت.

 با تمام این شباهت ها ولی هیتلر موفق شد و ترامپ نشد. چرا؟ این سوال بسیار مهمی است که چرا ترامپ نتوانست مانند هیتلر موفق شود؟ جواب یک چیز است : دموکراسی نهادینه در جامعۀ آمریکا. این دموکراسی ویژگی هایی دارد که از جمله ی آنها است :

 تفکیک قوا

قوه قضائیه ی مستقل به طوری که علیرغم اعمال نفوذ در نصب اعضای دیوان عالی، به علت این که بدنه ی این قوه از فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های معتبر آمریکا هستند، هرگز حاضر نیستند شرافت خود را به پای قدرت قربانی کنند.

رسانه های مستقل و قوی که حتی از هجوم به کنگره و تصرف آن توسط معترضین بصورت زنده گزارش تهیه می کردند بدون این که اینترنتی قطع شود

توزیع قدرت حتی تا سطوح ایالتی و شهری و روستایی که دارای قدرت واقعی هستند و می توانند در برابر حکومت مرکزی بایستند.

و موارد بسیاری که در این مختصر نمی گنجند.

 دموکراسی زیباترین و هوشمندانه ترین نهاده های بشری است. دموکراسی شر کوچکی است که برای اجتناب از شر بزرگتر هیولای استبداد ضروری است. دموکراسی ظاهر پر دردسر و حوصله سر بری دارد ولی در باطن تمامی فضایل بشریت را می پروراند. دیکتاتوری ظاهری مقتدر و کار راه انداز دارد ولی در باطن کشتزار تمامی رذائل و مفاسد شیطانی است. دیکتاتوری تمام فضائل انسان ها را به بند می کشد و آنها را طوق رقیت و بندگی در برابر دیکتاتور بزرگ به گردن می نهد.

 بدون شک شب گذشته نقطه ی عطفی در تاریخ بشریت بود. دیشب پیچ تاریخی پیروزی فضائل بشریت بر رذائل بود. تردید نباید کرد که از این پس موج آزادیخواهی در جهان بر علیه نتیانیاهو و بن سلمان و پوتین و بولسونارو و مشابهان آنها در ایران قدرت خواهند گرفت و انسانیت جانی دوباره خواهد یافت.