-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۷, شنبه

تقویت داعش وحزب تحریر درپنجشیر از سوی ارگ کابل

رهبریکی از هسته های حزب تحریر، پسرخاله امرالله صالح است.

طبق گزارش واصله شبکه های وابسته به حزب التحریر در پنجشیر هسته های خویش را به شدت گسترش داده اند و این هسته ها  قسما بدون این که بدانند در اختیار ارگ قرار دارند و فعالیت های شان مطابق برنامه ارگ جلو می رود. 

درمحور شبکه های این جریان در پنجشیر چند نفر قرار دارند و تمویل می شوند. یک پسرخاله صالح به نام مولوی یحیی عنابه هسته عمده حزب تحریر را رهبری می کند. 

بخش دیگر حزب تحریر تحت هدایت رئیس فعلی حج و اوقاف پنجشیرفعالیت دارد.  رئیس حج و و ا وقاف نفر خاص وزیر حج است و وزیر حج اجنت خاص سفارت عربستان میباشد. رئیس بخش مهم دیگر مولوی فضل الله بود که چندی پیش وفات کرد و حالا شاگردانش بخش ها را پیش میبرند. واحد های اداری دولت نه تنها که مانع فعالیت این هسته های مرتبط به  القاعده و داعش نمی شوند؛ بل تعدادی از کارمندان دولتی در واحد های پنجشیر عضو شبکه التحریر اند. وقتی پلیس یا امنیت بالای یکی از  اعضای التحریر کار می کند، برنامه از داخل این واحد فورا به شبکه التحریر میرسد و نهاد های دولتی را به گونه یی اخطار میدهند.