-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۵, دوشنبه

رهایی عبدالروف درچهارچوب میثاق امنیتی نمی آید؟

 

رحمت الله نبیل 

دربدل رهایی عبدالرئوف، کودک ترکمن‌تبار در مزارشریف آدم ربایان ۱ ملیون و هفتصد هزار دالر خواسته‌اند. این آدم‌ها که هرکدام امپراتور شمال، مغز متفکر استخبارات، استاندار بلخ و وزیر آموزش دیده وزارت داخله، در گرفتاری آدم‌ ربایان و رهایی عبدالرئوف پس از دو ماه هنوز ناکام هستند. ولی در کابل، از میثاق امنیتی، در دوحه از مذاکرات، در بلخ از اقتدار و در وزارت‌داخله از اصلاحات گپ می‌زنند. مادر عبدالرئوف و قومای ترکمن، دو ماه میشه که در هوایی سرد خیمه زده‌اند و دادخواهی می‌کنند، اما ارگ نمی‌شنود!