-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

تشکیل یک کندک ملیشه برای حمید خراسانی در پنجشیر

 

طبق گزارش رسیده حمید خراسانی  در  سال های  ۱۳۸۵  در کابل درجریان اخاذی و حق گیری از مردم عام، یک مرد را با ضرب گلوله از پا درآورده و به مزار شریف فراری شده بود. او از پیگرد قضایی دولت درامان ماند. 

پروندۀ کنونی اش زیر نظر امرالله صالح هنوز مختومه نیست و ظاهراً به ضمانت رها شده. اما بعد از رهایی به اشاره امرالله صالح دو مرتبه دیگر به سارنوالی جلب شده است تا هیچ گاه در مخفی گاه پنجشیر به انصراف از پروتول مخفی با افراد امرالله متوسل نشود و همیشه گوش به فرمان باشد.

قرار است تحت پروگرام ملیشه سازی، امتیاز یک کندک ملیشه برای حمید خراسانی منظور گردد تا در آینده حسب نیاز از حمید خراسانی علیه کسانی که از مرکز برایش کروکی داده می شود، استفاده شود. امرالله، حمید خراسانی را در یک تنگنای حساس قرار داده که در صورت سرپیچی از پروتوکول، دو باره دوسیه اش فعال شده و به زندان برگردانده می شود.