-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

دولت جدید امریکا شاهین بخت را برسرِکی خواهد نشاند؟


       نوشته ی : اسماعیل فروغی
     با رویکارآمدن دولت جدید درامریکا ، شایعات و حدس و گمان های گونه گونی درمورد تغیردررویکردسیاست آنکشورنسبت به افغانستان شکل گرفته است. تحلیلگران اوضاع افغانستان بیشتراین دوپرسش را مطرح می نمایند که : آیا دولت جوبایدن ، چک سفیدی را که آقای خلیلزاد ورییس جمهورسابق امریکا به طالبان عطا نموده اند ، ازآنان پس خواهدگرفت ؟ و آیا آقای جوبایدن رییس جمهورکنونی امریکا هنوزهم همانگونه می اندیشد که باری به حامدکرزی رییس جمهور سابق گفته بود : پاکستان برای امریکا پنجاه مرتبه مهمترازافغانستان بوده وافغانستان هرگزنمیتواند کشوری واحد ویکپارچه شود  ؟

     تاهنوز پاسخ و توضیح روشنی به این پرسشها وجود ندارد . آنچه روشن است اینست که ازنظردیموکراتان امریکا نیزتا هنوززمانِ تغیردرسلسله ی قومی قدرت درافغانستان فرانرسیده است . دراستراتژی حکومت جدید امریکا همچنان یک افغانستانِ ضعیف، بی ثبات وچند پارچه جذابیت بیشترخواهد داشت تا افغانستان یک دست ، نیرومند وتحت اداره ی متحدانه و دیموکراتیک تمام اقوام افغانستان .

      نکته ی واضح دیگراین است که دولت جوبایدن هم به گروه های پول پرست وبی برنامه ی مجاهدین اسلامی افغانستان کمترین تکیه واعتماد امنیتی ـ استخباراتی درآینده ی سیاسی افغانستان نخواهد داشت. 

      امریکاییان( شامل جمهوریخواهان و دیموکراتان) یک حامدکرزی یا یک محمد اشرف غنی را ( که نیم قرن روی آنان سرمایه گذاری کرده اند ) ، با تمام رهبران و قوماندانان جهادی که فقط به پرکردن جیب ها و آرامش خانواده هایشان در داخل و خارج کشورتلاش مینمایند ، برابرنخواهند نمود . هرچند خانواده ها و دوستان وابسته به حامد کرزی و محمد اشرف غنی درثروت اندوزی دست همه جهادی ها را از پشت بسته اند ؛ اما اشرف غنی ، حامدکرزی ، زلمی خلیلزاد و افرادی همانند اینها ، مهره های اصلی و مورد اعتماد امریکاییان در پیشبرد اهداف سودجویانه واستخباراتی شان به حساب می آیند نه عبدالله عبدالله یا کدام رهبریا قوماندان مجاهدین سابق. امریکا ازرهبران مجاهدینِ افغانستان همواره بشکل مقطعی ونمایشی استفاده برده است واستفاده خواهدبرد ، نه بعنوان رهبران قایم ودایم افغانستان .

      اگرامروزبه ابتکارعمرزاخیلوال، علی احمدجلالی ، فاروق وردک ، کریم خرم وغیره ، " جبهه نجات افغانستان " براه انداخته شده و اشرف غنی را " جام زهر" اعلام می نمایند ، بازهم همان فورمول قبلی تغیرنخواهدنمود . 

       متکی به حقایق وشواهد زیاد ، با وجود احتمالات پدید آمدن تغیرات بسیارـ حتا تا سطح ایجاد حکومت مشترک با طالبان ، دولت جدید امریکا بازشاهین بخت را برفرقِ سرِداکترمحمد اشرف غنی یا کسی ازنزدیکان او یا خویشاوندان و نزدیکان آقای کرزی و یا مولانایی ازمولانا های طالبان ، خواهد نشاند نه برسرکسی دیگر .