-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۸, چهارشنبه

انتخاب دشوار بایدن درمورد افغانستان

 به نوشته ورلد پولتیکل ریوو،‌ افغانستان با وجود یک رشته بحران های موجود که امریکا با آن مواجه است، ممکن است دراولویت تصامیم جوبایدن قرار نگیرد؛ مگر سرنوشت افغانستان و روند صلح  این کشور تا حد زیادی به تصمیم بایدن رابطه می گیرد. بایدن ناگزیر که درماه های نخست کاری خود، دربارۀ افغانستان اقدامات اساسی را روی دست گیرد.

تصامیم بایدن بر روابط آیندۀ امریکا با افغانستان اثر گذار خواهد بود. اگر بایدن به دنبال حل وفصل مساله افغانستان براساس پیمان حاصله درماه فبروری 2020 باشد، چنین حل وفصلی اگر با تأخیر در خروج نیروها از افغانستان توأم باشد، بی حاصل خواهد بود. طالبان هم دو باره با امریکا به مذاکره نخواهند نشست. 

 دوطرف مذاکره کننده ( در دوحه) تحت فشار امریکا می توانند در مورد تقسیم قدرت به توافقی دست یابند. درین میان سایۀ تمدید کوتاه مدت مثلا شش ماهه حضور نیروهای امریکایی به دلیل جبران ایامی که مذاکرات دوحه با تأخیر مواجه بوده، بر هر دو طرف مذاکره سنگینی می کند. 

قبولاندن چنین تأخیری بالای طالبان درمورد تأخیر درخروج قوا کار آسانی نیست. اگر طالبان تأخیر درخروج نیروهای امریکایی از افغانستان را رد کنند، بایدن با انتخاب سختی رو به رو خواهد شد. همچنین برای بایدن هزینه بریدن از افغانستان یک قضیه قابل فهم است.