-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

هدف امنیت ملی کشتن احمد سعیدی نبود


بربنیاد گزارش واصله، مفرزه های ترور وابسته به ارگ مأموریت داشتند که احمد سعیدی را تنها شوک بدهند تا سخنرانی های داغ علیه تیم ارگ را کنار بگذارد. آهنگ گفتار سعیدی درمحفل ارگ، توهین آمیز و سخت انگیزنده تلقی شده و تصمیم بر گوشمالی ترسناک وی گرفته شده بود. 

درگزارش آمده است که انتقادات پرخاشگرانۀ سعیدی ظرف روزهای اخیر افزایش یافته بود. ارگ به امنیت هدایت داد که او را به شیوۀ طالبانی تهدید کرده و چند گلوله به موترش زدند و هدف شان ترور سعیدی نبود؛ و تا این دم، حذف فزیکی وی در دستور کار قرار داده نشده است. صرف خواست ارگ این است که  برود به یک کشور دیگر و ذهنیت افکار عمومی  را با تحلیل هایش درمقابل دولت  از این بیشتر برآشفته نسازد.