-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۵, پنجشنبه

وظیفه ریاست جنایی کابل، معادل معاون اول ریاست جمهوری است؟


توضیح وظایف درقانون اساسی این طور نیست.

امرالله صالح درین اوضاع و احوال که حکومت روی «پل صلات» راه می رود، درژورنال هفتاد و هفتم «شش ونیم» موضوع داغ و حیاتی را عدد سی و نه (۳۹) تشخیص داده که باید از ریاست ترافیک حذف گردد.

این وظیفه ریاست ترافیک کابل و مسعود اندرابی است نه از معاون – اول – ریاست – جمهوری ی ی ی!

قانون اساسی درشرح وظایف معاون اول ریاست جمهوری چه احکامی دارد؟

غم انگیز است!

دکتاتور کابل در ارگ، ریسمان زمین و آسمان را در دست خود گرفته و برای معاون اولش، وظیفه اجرایی آمرجنایی کابل را داده است!

این نکته از نظر تاریخی بسیار معنی دار است.