-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۷, شنبه

میثاق «شش ونیم» یا مرکز جدید باج گیری؟

 

این اطلاع از منابع خاص است. 
گزارشنامه افغانستان مدتی پیش خبر داده بود که نور هادی هادی عضو روند سبز امرالله صالح، بعد از وظایف سفارشی در سارنوالی پنجشیر، دادستانی مزار و سرانجام انتصاب به حیث رئیس دارالانشاء دادستانی درکابل، درواکنش به گزارش منتشره گفته است که من پشت مجرم همیشه میگردم.

مایه شگفتی است. این آقا مأمور روند سبز درمحفل «شش ونیم» است. هیچ گاهی محرر شش نیم ازش پرسیده که از کدام بودجه،  زمین پیش روی ولایت پنجشیر را خریده؛ از کدام  بودجه و تجارت پدرش دو بلاک در قصبه خریده؛  یک اپارتمان در مکروریان را چطور نصیب شده؛ از کجا در بلاک سرک حصه اول الی سرای شمال شریک شده؛ چقدر پول از سه رئیس وزارت شهرسازی که پس ازفرار دربدخشان دستگیر شده بودند به دست آورده است؟

میثاق امنیتی ستاد ضربه زنی به حریفان صالح است؛ ورنه، تطبیق میثاق پولسازی در «شش ونیم» امری محرز است و نیازی نیست دنبال عدد 39 بروند؛ 39 های پولساز دم دست شان نشسته و یادداشت می گیرند!

مجری «شش ونیم» جمعه خان همدرد و اختر لچک را  برادر بزرگ می گوید و فرشته میثاق شهروندی و امنیتی را به پا های آن گرون کلفت ها خم می کند.

  در هفته های پسین نور هادی هادی به مزار شریف اعزام گردید تا میثاق شهروندی را براساس طریقه «جور بندی» با متخلفان کلان مالی تطبیق نماید. چه گونه؟

   دوسیه های ملیونی را صرف نشانی کرد؛ سپس به هرات رفت بندرهای هرات را بررسی کرد و دوسیه های میلیونرها خلافکار را مشاهده کرد. سپس درخموشی اداری، نوبت به جورآمد، تهدید و تعامل با خلافکاران می رسد. درنتیجه، ملیون ها  افغانی از طریق تهدید و حرکت دادن  دوسیه ها  و اخطاریه مخفی، به اکانت جعلی افراد مشخص صاحب «شش ونیم» سرازیر می شود. این محفل به مرکز باج گیری از مردم مبدل شده است. گزارشنامه افغانستان برعلاوه مأموریت نورهادی هادی، از صاحبان اکانت های جعلی وابسته به «محفل شش ونیم» نیز اطلاع دارد.

  نور هادی هادی در باشگاه « شش ونیم» فقط  در پیدا کردن دوسیه های ملیونی وظیفه انجام می دهد. نکته جالب این است که نورهادی هادی برای ردگیری خلافکاران بندری و خرپول، هیچ گاه بررسی بنادر قندهار و ننگرهار را ندارد! میدان مستی های «شش ونیم» درقلمرو های کم خطر و آسیب پذیر است.