-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۹, پنجشنبه

حکومت کابل، ملکیت امریکا است؛ ایران کاره ای نیست

 سفر ملابرادر به تهران نشان می دهد که این گروه، مثل گذشته سخت احمق است و از حماقت های خود هیچ درسی به درد بخور نگرفته است. 

ملابرادر درحضور دریا سالار شمخانی مشاور امنیت ملی ایران لاف زده که تصمیم ما در مبارزه با امریکا قاطع است. درین سو، امریکا تازه مدعی است که طالب هنوز زیرچترالقاعده کار می کند و القاعده هم پایگاه نوین اش، درایران قرار دارد!

 این اشتباه ملابرادر تبعات خونباری برای گروه طالب دارد که ظرف حداکثر همین ماه شاهد خواهد بودیم. 

مستقل بودن طالب و واقعی بودن جنگ پاکستان علیه امریکا و ناتو، یک لطیفۀ تلخ است. طالب، فرآوردۀ بخشی از دست آورد های «ناخالص» بیرون مرزی امریکا است. سرمایه گذاری ایران بر طالب، همان نتیجه ای را خواهد داشت که مولوی منصور رهبر قبلی طالبان ازسفر به ایران به دست آورد. هرگاه چرخش جدی طالب به سوی ایران مشهود گردد، این گروه دو باره درقعر تباهی فرو می رود.

گذشته ازین، طالب، درسطح داخلی با هیچ گروه ضد خود تصفیه حساب کرده نتوانسته و اکنون دربرابر جنگ خلق مواجه اند. ایران قادرمتعال درتعیین حکومت درکابل نیست. طالبان از خود صاحب دارند و به ایران چیزی نمی رسد.