-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

همایون همایون به استاد عطا

در خانه بسم الله خان شما در بیش روی ۱۰۰ نفر سیاسون ګفتین هرکسی که از غنی و یا هم اتمر حمایت نماید زنش به سه سنگ طلاق. 

 ولی اولین کس شما بودید که از اتمر حمایت کردید. وقتی من از شما پرسیدم که چرا؟ شما خنده کردید گفتین سیاست است. 

بعد از این که اتمر از کاندیداتوری گذشت شما به خاطر ۳۰۰ میل کلاشینکوف یک وزیر، یک والی، یک قوماندان امنیه با غنی معامله کردید و تمامی اصول اسلامیت، افغانیت، مردانه گی را زیر پا کردید، استاد عطا دست شما و تمام کسانی که از شما حمایت میکنند خلاص، من شما را می شناسم هیچ چیزی از دست شما نمی آید. غیر از لاف و پتاق شما یک بار دیګر هیچ چیزی نه میتوانید، یاد شما باشد! اگر غنی همین حالا کرسی ریاست جمهوری را به من خالی نماید طرف دارش نیستم، من از امارت اسلامی حمایت خود را علان نمودیم و این نظام را یک نظام شیطانی می شناسم. ولی در مقابل شما و مارشال دوستم که تنها فایده شخصی را می شناسید از خاطر پشتون بودن غنی حمایت میکنم. دست تان آزاد!