-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۸, چهارشنبه

به یک وعده دروغ، از ۴۷ هزارنفر پول پیشکی گرفته اند!

 درشهرداری کابل قیامت شده است.

منابع درمدیریت املاک شهرداری کابل خبر می دهند که پول پیش پرداخت 47 هزار رئیس خانواده که 19 سال پیش برای دریافت سرپناه به شهرداری کابل تحویل داده بودند، لادرک شده است. چهل و هفت هزار نفر به رویت آویز رسمی و شماره بانکی به شهرداری پول داده اند اما 19 سال است که کدام سرپناهی برای آنان داده نشده است. 

خبر می افزاید که پول عظیم گرفته شده از خانواده ها حیف میل شده و اکنون شهرداری کابل متقاضیان سرپناه و یا پول پرداخت شده را با وعده دادن خانه درین شهرک یا در آن شهرک سرگردان نگهداشته است. 

 شهرداری کابل همه را « پشت نخود سیاه» می فرستند. در طی این ها گاهی به پروژه قلعه زمانخان بعد پروژه قسمت سوم خوشحال مینه بعد تر پروژه ده سبز و سپس پروژه مسکونی احمدشابابا مردم را فریب داده و خسته ساخته اند. 

حالا دروغ و وعده تا پروژه چهل دختران، چهار آسیاب، کوه قرغ و مناطقی درغرب دارالامان کشدار شده است.