-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۵, یکشنبه

۶۵ دروغ تاریخی اشرف غنی

اشاره: به استثنای این که «امام حسین نواسۀ خداست».1. گفت یک میلیون کار ایجاد می‌کنم. یک ملیون دیگر نیز بیکار شدند. 

2. در سفر بادغیس گفت تا یک سال آینده در تمام ولسوالی‌ها یک یک مکتب مسلکی و تخنیکی میسازم. در حد یک لاف شاهانه باقی ماند. 

3. گفت در شش ماه برای تمام معلمین یک نمره زمین توزیع میکنم. فقط فریبی بود برای معلمین.

4. گفت در دوسال آینده به تمام ولسوالی‌ها برق میرسانم. به جای برق به اکثر ولسوالی‌ها طالب را رسید. 

5.  گفت در پنج‌سال آینده به پاکستان برق صادر میکنم. حتی کابل را نتوانست برق ۲۴ ساعته بدهد. 

6. گفت قتل و خون را از وطن گم میکنم. برخلاف چندین برابر افزایش یافته است.

7. گفت ۶۰۰۰ مکتب در دوسال اعمار می‌کنم. مثل سایر  دروغ های شاهانه. 

8. گفت تا چهار سال قندوز را به بندر بین المللی تبدیل می‌کنم. قندوز در حلقه تنگ محاصره طالبان از نفس افتاده است. 

9. گفت به سفره‌های تان نان میاورم. سفره‌های مردم خالی تر شد و جاده‌ها پر اند از گدا.

10. گفت موانع را از سرک ها برمیدارم. چند برابر در سرک‌ها موانع ایجاد شده است.

11. گفت برای رئیس جمهور و معاونین اش اجازه نمیدهم سرک ها را بند کنند. چند برابر راه بندان کردند و خط سیر گرفتند. هر روز سرک باغ بالا برای این که رولا غنی برنامه دارد، بند است.

12. گفت وزارت جوانان ایجاد میکنم. جوانان بسیار خوب را با استفاده از مجیوریت‌هاشان فیسبوک‌چلونکی ساخت، تحقیرشان کرد و به نام قوم به‌جان هم انداخت.

13. گفت فساد را از نهادهای دولتی ریشه کن میکنم. برخلاف فساد را چند برابر ساخت و در ارگ متمرکز کرد.

14. گفت کابل را از حالت منفجر شدن نجات میدهم. هیچ نظمی نتوانست به کابل بیاورد و کابل آلوده ترین، نا امن ترین، بی‌برق ترین و نامنظم‌ترین پایتخت در جهان است.

15.  گفت مناطق مرکزی را از زندان جغرافیایی بیرون میسازم. حتی لازم ندید یک لین برق از مناطق مرکزی عبور کند. 

16. گفت طی یکسال آینده از هجوم کوچی‌ها در مناطق مرکزی بصورت قطع جلوگیری میکنم. برخلاف از هجوم کوچی ها حمایت کرد و فرماندهان محلی ضد کوچی را یا کشت و یا تحقیرش کرد. 

17. گفت هیچ افغانی از هیچ افغانی دیگر کمتر نیست. ارگ و ادارات دولتی را از یک قوم و منطقه پر کرد و نفاق قومی را حتی میان غلجایی و‌درانی به اوج رساند.

18. گفت یک دیپارتمنت جداگانه مختص به مذهب اهل تشیع در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل ایجاد میکنم. بر خلاف با هرچه شیعه بود دشمنی کرد و تمام حرکت‌های مدنی‌شان را با انتحار و انفجار پاسخ داد. 

19. گفت در صورت پیروزی تیم تحول و تداوم یک پوهنتون به زبان ترکمنی ایجاد میکنم. بر خلاف، پاک ترین وزیر ترکمن را بی احترامانه از وظیفه اش سبکدوش کرد و به این قوم اعتمادی نکرد. 

20. گفت اگر فردا قاچاق مرمر به ایران را بند نکردم بچه خر باشم. نه تنها بندش نکرد، از خودی‌هایش در بندر کامند گماشت و‌قاچاق دوچندان شد.

21. گفت حاکمیت قانون از من شروع خواهد شد. اگر من کوچکترین کاری خلاف قانون کنم، ستره محکه امر کند که این فرمانت غیر قانونی است. بر خلاف با فشار و تهدید استقلالیت محکمه را گرفت و مجبورشان کرد کرد که تداوم غیر قانونی اش را فتوا دهند.

22. گفت ۱۵۰۰۰ بلاک برای معلمین میسازم. یک بلاک هم نساخت.

23. گفت آن طرف خط دیورند را برق میتم. تو‌کار زمین را نکو ساختی- که بر آسمان نیز پرداختی 

24. گفت معاشات معلمین را بلند می‌برم. کوچکترین توجهی به معلمین صورت نگرفت.

25. به احمدضیا مسعود تعهد کرد که قهرمان ملی و خانواده اش را حرمت می‌کند. احمدضیا مسعود که دیگر در تیم باقی نماند و  سر تعصب، به تکرار گفت شاه امان‌الله قهرمان ملی است.

26. گفت دیگر فرهنگ معافیت تمام شد. خودش دزد ها را مدال داد. 

27. گفت عدالت عمری می‌کنم. پاک‌ترین وزیر کابینه را زندانی کرد. 

28. گفت تا یک سال معاشات دولت را از جیب شخصی ام میدهم. بر عکس خود از معاشات و قراردادهای دولت ملیون‌ها دالر تنها از طریق رولا غنی و یک شرکت لبنانی دزدید. 

29. درحالی که رای نبرده بود و جان‌کیری به وساطت رییس تعیینش کرد، پیوسته گفت رییس جمهور منتخب مردم هستم ‌وبه رای مردم انتخاب شده ام.

30. گفت تا سه سال دیگر دانشگاه‌های افغانستان با دانشگاه های غرب رقابت خواهند کرد. بر عکس دانشگاه ها در بد ترین وضعیت قرار گرفته اند تا آنجایی که  به داعشگاه تبدیل شده اند.

31. گفت در دین تخصص دارم اما هرچه از دین گفت، اشتباه گفت. 

32. گفت چهل سال در خدمت دین رسول‌الله بوده ام. در حالی که حقیقت را همه می‌دانند.

33. گفت تا شش ماه امنیت به کشور میاورم. اکنون حدود ۵۰ درصد خاک افغانستان در دست دشمن است و تنها در دوره‌ی وی ۵۰۰۰۰ سرباز  شهید شده اند.

34. گفت سرک حلقوی را جور می‌کنم. هیچ پیشرفتی در این کار نداشت و هیچ جدیت در این مورد به خرج نداد. 

35. گفت در کندز به سطح جامعه الازهر مدرسه میسازم. کوچکترین اقدامی عملی نکرد. 

36. گفت به تمام مساجد انترنت وصل می‌کنم. ذات این گفته به طنز‌میماند.

37. گفت اگر ریس جمهور شوم  پنج سال بعد به ملیونها میگاوات برق را به خارج صادر می‌کنم. بر عکس هنوز پول گزافی را فعلا در خرید برق مصرف می‌کنیم.

38. گفت در شش ماه افغانستان را به ترکیه دوم تبدیل میکنم . از همان اول معلوم بود دروغ شاخدار است. 

39. گفت معادن را از دست زورمندان می‌گیرم. از آنها هم نگرفت، تعدادش را به طالبان نیز تحویل داد.

40. گفت در کابل میترو‌بس می‌سازم. حتی ملی بس هم از فعالیت باز ماند.

41.  گفت که مسئله کابل بانک را در یک ماه کاری حل و فصل می‌کنم. فیروزی را در یک معامله فساد آلود و مبهم آزاد.

42. بعد از سقوط کندز در تالار کمپ پامیر گفت به نظامیان شهرک های رهایشی میسازیم تا خانواده های شما نزدیک‌تان باشند. دوره حکومتش ختم شد اما سنگ دروغی شهرک هم مانده نشده است.

43. گفت فاصله میان ارگ و‌ مسجد را از بین می‌برم. نه تنها این کار نشد بل که ارگ متهم به محل گسترش فحشا شد. 

44. گفت افغانستان را به اروپا وصل می‌کنم. شما خود شاهدید که رابطه‌ تجاری مان با کشورها در چه سطح است. 

45. گفت افغانستان را شاهراه تجارت جهان می‌سازم. بدبختانه تربوز کیلوی ۱ افغانی به فروش رفت و دهقان بدبخت شد.  

46. به مردم غور گفت بعد از شش ماه پارچه امتحانم را نمره دهید. اکنون اکثریت غور به دست طالبان سقوط کرده است. یعنی نمره اش صفر.

47. گفت از پول شخصی ام منار برای علامه فیض محمد کاتب میسازم. دروغی بود ‌فراموش شد. 

48. گفت واحد های اداری را تعدیل می‌کنم ولسوالی های مشخصی را گفت که ولایت می‌سازم. انتخابات که گذشت وعده هم فراموش شد.

49. گفت یک لیتر آب را با یک لیتر تیل معامله خواهم کرد. آب همچنان بدون هیچ قیمتی به کشورهای همسایه می‌رود و گرانی تیل دود از دماغ مردم کشیده است. 

50. گفت در دشت قلعه ی تخار بند برق میسازم تا تمام شمال از آن بهره مند شود. دشت قلعه و ینگی قلعه را با تمام امکاناتش به طالب واگذار کرد.

51. در زمان افتتاح پروژه تاپی گفت تا یک سال دیگر گازپروژه تاپی هرات خواهد آمد و  خانه های مردم صاحب گاز خواهد شد. دو سال شده و هیچ خبری نیست.

52. گفت پاکستان را در سطح بین المللی منزوی میکنم در حالیکه افغانستان در سطح بین‌الملل منزوی ترین کشور جهان شد. حتی ترامپ حاضر نشد طی این چندسال یک بار با غنی ملاقات کند و بر خلاف عرف دپلوماتیک مشاور شورای امنیت از سوی کشور دیگر  احضار شد.

53. گفت دستم بخون مردم الوده نيست. در حالی که با تصمیم غلط و عقده مندانه تنها در پرچمن باعث‌شهادت ۲۰۰ تن نیروی امنیتی شده است. 

54. در کمپاین در دشت آبدان میر علم گفت که شرکت سپین زر را فعال می‌کنم. بعدا یادش رفت. 

55. امضا کرد که بعد از دوسال لویه جرگه را دایر می‌کنم. روی تعهدش پا گذاشت. 

56. گفت بدخشان را به چین وصل می‌سازم. دروغ گفت.

57. گفت هرشش ماه به ملت امتحان می‌دهم و پارچه امتحانم اگر سفید بود مردم نمره دهند. نه تنها امتحان نداد که هر اعتراضی را به گلوله پاسخ داد. 

58. گفت مشکل مسکن را در افغانستان حل می‌کنم. هیچ کاری برای مشکل مسکن نکرد. 

59. گفت درجه بندی ولایات را از بین می‌برم. ولایات را به درجه قوم گرایی درجه بندی کرد. 

60. گفت تفرقه نمی افگنم و اما فارسی را از دری جدا خواند، جنجال پوهنتون و دانشگاه راه بر افروخت ‌و تذکره الکترونیک را بر خلاف قانون قومی کرد ‌و به جنجال کشید.

61. گفت سرک گردن دیوار را به هرات وصل میکنم. کاری نکرد. 

62. گفت دیکر افغانستان مهاجر نخواهد داد؛ بلکه مهاجر پذیر خواهد شد. اما هزاران شهروند این سرزمین کشور را ترک کردند و‌ جوانان و‌کودکان این سرزمین بی‌خانمان در کشورهای دیگر سرگردان اند. 

63. گفت خانه های دشت برچی را قباله شرعی می‌دهم. به جایش به آن خانه ها جنازه‌های معترضین جنبش و روشنایی را فرستاد. 

64. گفت کابل را به شهر توریستی منطقه تبدیل می‌کند. برخلاف کابل به شهر تروریستی منطقه تبدیل شد.