-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳, جمعه

از مذاکرات جدی دراتاق های معامله گزارش می رسد

 در دوحه و پاکستان مذاکرات داغ و مخفی بین طرف ها درجریان است. بحث تقسیم قدرت و ساختار نظام از مشکلات جدی است. نماینده گان جنبش مقاومت ملی موضع قاطعی در برابر طالبان دارند. طالبان بدون جبهه مقاومت ملی، یک قدم به سوی قدرت نزدیک شده نمی توانند.