-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۴, یکشنبه

انشعاب جدید در حزب وحدت به کمک عربستان سعودی

 

طبق گزارش از یک سال تا کنون عمال ارگ بالای عباس مشهور به دالر کار می کردند تا درحزب وحدت اسلامی انشعابی بیاورند که بالاخره موفق شدند. در محفل حزب نو بنیاد عباس دالر هیچ کسی از  تاجیک ها و هزاره های سرشناس  و اوزبیک ها اشتراک نکردند. عباس نزد مسلمیار رفت تا او را به اشتراک در محفل اعلام  موجودیت حزب جدیدش ترغیب کند. 

اما مسلمیار دو شرط گذاشت؛ یکی این که در ازاء اشتراکش، عباس دالر باید پول نقد بپردازد. گفته می شود که مسلمیار برای حضور در محفل عباس دالر، دوصد هزار دالر دریافت داشته است. 

شرط دوم هادی مسلمیار جنبه راهبردی دارد و عباس دالر را مکلف می ساخت که مسلمیار را در کاروبار بازرگانی اش در شمال سهم فیصدی قایل شود. 

عباس، شرط دوم مسلمیار را هم پذیرفته است. به این ترتیب، مسلمیار که در پارلمان و سنا مشهور به حمایت از داعش است، در شمال نقش تجاری نداشت؛ یعنی دوستم  وعطا نور برایش مجال شرکت دردادوستد های کلان بازرگانی را نداده بودند.

اینک به برکت عباس دالر پای داعش در شمال رسماً از طریق عباس دالر باز شده است. 

 نکته کلیدی این جریان نقش پشت پرده سفارت عربستان است که از طریق مسلمیار، عباس دالر را تحت نفوذ آورد و او را پیش رانش کرد تا انشقاقی دیگر درحزب وحدت اسلامی پدید آید. 

 تحلیل اطلاعاتی ناظران این است که درشمال به زودی موجی از ترورهای سامان مند که بیشتر متنفذین هزاره وازبک را آماج می گیرد، شروع خواهد شد. ازین زمان به بعد، کار مشترک ارگ و عربستان سعودی روی ازبک ها و هزاره ها تشدید خواهد شد و تعدادی را به اسم یا بهانۀ افراد فاطمیون شناسانده و ضربه خواهند زد.

گزارش مشعر است که عباس دالربعد از تحقق انشعاب در حزب وحدت، گزارش کار خود را از طریق فضلی به اشرف غنی سپرده است. اکنون تهدید اصلی بر موقعیت های تجاری عطا نور و مارشال دوستم متمرکز خواهد شد.