-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۲, دوشنبه

تشکیل قطعات هشتاد هزار نفری ملیشیا در کابل

 اطلاعات متحدالمال می رسانند که ارگ با شدت و شتاب سرگرم ایجاد قطعات ملیشیایی است.  نخستین گام، حذف چهار هزار تن از محافظان سران سیاسی و جهادی و سوق آن ها به میادین جنگ است. گزارش می گوید که هندوستان در مقابله با بالادستی های طالبان درایجاد «حکومت مؤقت» تأمین و تمویل قطعات غیر رسمی جنگی به کمیت هشتاد هزار نفر را با دولت کابل تعهد کرده است. تشکیل قطعات ملیشه نه تحت رهبری امرالله صالح، بلکه تحت مدیریت دکترفضلی درجریان است. 

استفاده از نیروهای منظم «فاطمیون» بخشی از تدارکات بازیگران جنگ منطقه ای در مواجهه با انکشافات جدید است. تصویر روشنی از موضع گیری نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی هنوز وجود ندارد و گرایش این نهاد ها نظر به مقتضای وضعیت مشاهده خواهد شد.