-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۲, یکشنبه

قومی سازی پرشتاب، آخرش به کجا می کشد؟

مجیب مهرداد

 "موضوع دیگر این است که در گذشته‌ها یک قاعده نانوشته در مورد گزینش سفیران افغانستان در کشورهای منطقه وجود داشت و توازن قومی در این گزینش‌ها در نظر گرفته می‌شد. اما در چند سال اخیر، سفیران افغانستان در کشورهایی مانند پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه همه از یک قوم خاص و از نزدیکان رییس جمهور گماشته شده‌اند. البته این نوع نگرش در تعیین دیپلمات‌ها تنها منحصر به سفارت‌خانه‌ها نمانده است. اگر کشور هند را مثال بزنیم، هم سفارت و هم کنسولگری‌ها و هم پست‌های ارشد دیپلماتیک در اختیار یک قوم قرار داده شده است. با رفتن فرید ماموندزی به هند، دیگر سوالی در مورد بی‌توجهی به کثرت‌گرایی و تنوع قومی در افغانستان باقی نمی‌ماند؛ زیرا بر علاوه سفیر، سه کنسول و معاونان آن و اکثریت مستشارها، اتشه‌ها و معاونان‌شان در هند متعلق به یک قوم‌اند. اگر مبنای این همه انتصاب‌ها تنها و تنها شایسته‌گی می‌بود، سوالی را در ذهن مردم خلق نمی‌کرد؛ اما متأسفانه این رویکرد در گزینش مأموران دیپلماتیک تنها و تنها برخاسته از حس برتری‌جویی قومی است."