-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۰, جمعه

مذاکرات پس صحنه به غیردوحه درجریان است

ریسمان کشی تازه بین ایران وامریکا درافغانستان

 خبرهایی می رسد که مذاکره برسر تقسیم قدرت بین جریان های اصلی منازعه افغانستان درجایی به غیر از دوحه درجریان است. در مذاکرات پیشرفت هایی که بیشتر به چانه زنی تجارتی شبیه  است؛ با حضور مشورتی قدرت های منطقه ای رونما شده است. سفر مشورتی ملابرادر به تهران به همین ارتباط سازماندهی شده بود. 

این وضع اسباب تشدید رقابت و کژنمایی بین امریکا وایران نیز شده است. وزارت دفاع درتازه ترین واکنش طالبان را به عدم اجرای تعهدات خود متهم کرده و دُم طالب را سر از نو با القاعده گره زده است.

همزمان، دولت کابل درچاه انزوا افتاده و با وصف آن که پیوسته از «دفاع فعال» نه نبرد با دشمن، وعظ می گفت، اکنون بعد از گفت وگوی تلفنی با وزیرخارجه بایدن، شیپور جنگ می دمد. واکنش خشماگین یاسین ضیاء نسبت به گفته های علی شمخانی دبیرشورای امنیت ملی ایران، یک پرش بی جا و از روی استیصال است. 

غنی درین اوضاع ریزشی باز به یاد میلیاردرهای جهادی تاریخ زده از جمله بسم الله محمدی افتاده  است. بسم الله محمدی، دست قطع شده از بازوی مقاومت است. او از دو دهه به این سو، عضو باشگاه سرداران فساد ساختاری دربدنۀ دولت بوده و توان ایستاده گی دربرابر توفانی که غنی خائن را هدف گرفته، ندارد. دست بریده شده، خود به خود می پوسد و پوسیده است. بسم الله پرونده دار دنباله دار است. 

با این دست، اشرف غنی خیال به خاطر حفظ  تیم حاکم مشت به سینۀ طالبان بزند!