-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۱, یکشنبه

درستکاری یک اشتباه در حروفچینی « گزارش اطلاعاتی منتشر ناشده»:


جنرال لطیف از روستای جنگلگ پنجشیر است. من قریه «آستانه» نوشته بودم. ازین لغزش پوزش می خواهم. دراصل گزارش، چنین نبود،  شاید نوعی درهم آمیزی نا خواسته از شناخت من از تورن لطیف دیروز از اوایل سال های شصت خورشیدی و جنرال لطیف سالیان هفتاد پیرایش متن اثر گذاشته بود. جنرال لطیف از بسته گان نزدیک شادروان احمد شاه مسعود است.